Dostawca serwisu

AUTOART JAREMKO Sp. z o.o.
ul. Mińska 41a
54-610 Wrocław

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000661935
Numer  identyfikacji podatkowej: 8943095834
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN